ทำความรู้จัก 3 พฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่

ทำความรู้จัก 3 พฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่

            นักท่องเที่ยวชาวจีน” จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงและทรงอิทธิพลเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก อยู่ ณ ขณะนี้ เพราะนอกจากจะมากด้วยทั้งขนาดพื้นที่และประชากรแล้ว กำลังซื้อก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริโภคจากเมืองรองของจีน เช่น หนาน, อู่ฮั่น, เจิ้งโจว, ฉือเจียจวง ที่นับว่ามีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพมากขึ้น

เปลี่ยนจากทัวร์ช้อปปิ้ง มาเป็นเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์มากขึ้น

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ การออกเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศของชาวจีนเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นนักช็อปตัวยง เปลี่ยนมาเป็นท่องเที่ยวแบบ experience หรือเพื่อหาประสบการณ์มากขึ้น จากรายงานของ Fung Global Retail & Techonlogy ในจีนได้เผยข้อมูลว่า

1.67% ของนักท่องเที่ยวที่สำรวจ เดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

2.โดยพวกเขาได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 2.3 แห่ง

3.นอกเหนือจากการช้อปปิ้ง พวกเขาปรารถนาวิถีชีวิตและประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ

4.ญี่ปุ่นกลายเป็นปลายทางยอดนิยม 55 %, ฮ่องกง 35 % และเกาหลีใต้ 27 %

นักท่องเที่ยวจีนจากเมืองรอง เริ่มออกเดนทางเที่ยวและมีอัตราใช้จ่ายมากกว่าเมืองหลัก

ผลสำรวจดังกล่าว ยังได้เปรียบเทียบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองหลักและเมืองรองไว้ด้วยเช่นกัน โดยมีดังต่อไปนี้

1.นักท่องเที่ยวเมืองหลัก (Tier-1): มีอัตราการใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวนอกประเทศ 2,330 เหรียญสหรัฐฯ และท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 2.0 ครั้งต่อปี

2.นักท่องเที่ยวเมืองรอง (Tier-2): มีอัตราการใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวนอกประเทศ 2,449 เหรียญสหรัฐฯ และท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 1.9 ครั้งต่อปี

3.นักท่องเที่ยวจีนพึ่งพิงสื่อออนไลน์มากขึ้น แม้เดินทางไปเยือนต่างประเทศ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะอาศัยในประเทศหรือออกไปเที่ยวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวจีนก็ยังคงมีฤติกรรมติดมือถือ โดยการเปิดใชบริการโรมมิ่งหรือซื้อซิมการ์ดใหม่ภายในประเทศต้นทางต่าง ๆ จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า

1.72% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้สื่อออนไลน์ เพื่อหาข้อมูลก่อนวางแผนเดินทาง

2.98 % ของนักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้สมาร์ทโฟนภายในต่างประเทศ

3.82 % ใช้สมาร์ทเพื่อติดต่อกับเพื่อน หรือญาติที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย

4.73 % ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลระหว่างการเดินทาง.